قران کریم:
۞در میان مؤمنان مردانی هستند که بر سر عهدی که با خدا بستند صادقانه ایستاده‌اند؛ ۞
Saturday, 3 December , 2022
امروز : شنبه, ۱۲ آذر , ۱۴۰۱ - 10 جماد أول 1444
رابطه بین اندیشه و انگیزه

رابطه بین اندیشه و انگیزه

رابطه بین اندیشه و انگیزه: ‌چطور می شود انسان با اینکه علم صددرصد دارد ولی باز معصیت می‌کند ‌انسان دربرخورد با حوادث طبیعی چهار حالت دارد و با یک مثال دو نمونه از آن را ذکر می‌کنیم؛ ‌یک :اینکه انسان مار و عقرب را میبیند و پاهایش سالم است و سریع فرار می‌کند ‌دو : […]

29 آگوست 2021

تحلیل توبه از نظر روانی
تحلیل توبه از نظر روانی
عاشورا و عوام زدایی
عاشورا و عوام زدایی
یهود و رسانه:۱۱
یهود ورسانه 11
شبهه کشتار امام زمان
امام زمان و کشتار
مضرات چشم‌چرانی
اثار چشم چرانی
تصدیق اسلام یا تحمیل اسلام
اسلام زوری یا ......
اسلام و صلح
اسلام و صلح
وابستگی اهداف به ارزش ها
ارزش ها پایه اهداف اند